Aktualności

Kostki do gry i ich wykorzystanie w terapii logopedycznej.

Kostki to prosta gra dająca niesamowite możliwości wykorzystania nie tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Kostki są różne – z obrazkami, kolorowe, z literkami, z cyframi z kropkami, gotowe do gry i robione samodzielnie.

Ja w swojej pracy wykorzystuję je w gabinecie jako pomoc logopedyczną i uatrakcyjnienie terapii, rozwijanie słownictwa, wyobraźni i pomysłowości. Mój zbiór kostek jest już dosyć pokaźny i chciałam Wam pokazać w jaki sposób można z nimi pracować. (na zdj kostki kupione w FlaingTiger, Story Cubes, Łap za słówka – Egmont)

1. KATEGORIE

Kostki możemy wykorzystać do nauki oraz utrwalania pojęcia kategorii. Mogą to być kategorie tematyczne i atematyczne. Wykorzystujemy do tego to co jest nam w danym momencie potrzebne u mnie na zdjęciach kolory, a na drugim zdjęciu – zwierzęta, pojazdy, jedzenie.

2. ZNAJDŹ TAKI SAM

Szukamy dwóch takich samych kostek (to wymaga posiadanie 2 zestawów).

3. KOSTKA DO PRZEDMIOTU LUB OBRAZKA

Dziecko dobiera kostkę do przedmiotu lub obrazka.

4. SEKWENCJE

Sekwencje układamy stopniując trudności – na początku naśladowanie potem kontynuowanie i uzupełnianie.

5. ĆWICZENIA PAMIĘCI

Ćwiczymy pamięć symultaniczną, która pełni ważną rolę w funkcjonowaniu dziecka. Jest „magazynem” dla wszystkich informacji przestrzennych. Pamięć symultaniczna oparta jest na pracy prawej półkuli mózgowej, co pozwala na zapamiętywanie i przechowywanie w niej następujących informacji:

 • twarze i sylwetki ludzi
 • figury i znaki geometryczne
 • muzyka i układy muzyczne
 • wyrażenia frazeologiczne
 • rzeczowniki w mianowniku
 • słuchowe i graficzne (wzrokowe) obrazy samogłosek
 • układy przestrzenne pomieszczeń
 • układy przemierzanych dróg np. drogę do przedszkola, do domu, na plac zabaw
 • cechy prozodyczne mowy

 

Pamięć sekwencyjną – czyli zdolność do przyswajania, zapamiętywania i przypominania sekwencji, kolejności cyfr, nazw np. pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Pamięć sekwencyjna zależna jest od pracy lewej półkuli mózgowej. W lewej półkuli mózgowej magazynowane są więc następujące informacje:

 • linearne uporządkowane sekwencje czynności, tych które dziecko nie wykonuje automatycznie
 • linearne uporządkowanie sekwencji dźwięków mowy – czyli kolejność występowania głosek i sylab w wyrazach np. mata – tama
 • linearnie uporządkowane sekwencje wyrazów w zdaniu
 • linearnie uporządkowane sekwencje zdań w dłuższych wypowiedziach

6. UKŁADANKI LEWOPÓŁKULOWE

Kostki możemy wykorzystać do układanek lewopółkulowych które dają nam możliwość przetwarzania linearnego, porządkują sekwencyjnie i pozwalają na dostrzeganie relacji. Układanki – według własnego pomysłu, posiadanych kostek oraz umiejętności i możliwości dziecka.

7. NAŚLADOWANIE WZORÓW PRZESTRZENNYCH

Czyli układanki lewopółkulowe w przestrzeni.

8. BUDOWANIE ZDAŃ

Uczymy się prawidłowej konstrukcji zdania. Budujemy zdania proste i złożone, wszystko w zależności od umiejętności dziecko.

KTO? CO ROBI? CO?

Ptaszek je lody

9. KODOWANIE

Wykorzystujemy kostki do kodowania czyli ukrycia zdania w obrazkach. To chyba ulubiona zabawa dzieci. Możemy doskonalić nie tylko czytanie ale również koordynację wzrokowo ruchową, spostrzegawczość, kierunek od lewej do prawej.

10. UTRWALANIE RZECZOWNIKÓW I CZASOWNIKÓW

Nauka nowych oraz utrwalanie poznanych już rzeczowników i czasowników. Odpowiedzi na pytania.

11. GRA W SKOJARZENIA

Jakie mamy skojarzenia z obrazkiem na kostce, który wyrzuciliśmy?

Pastylka – kaszel

Mapa – gdzie mam iść?

12. REBUSY

Rozwiązywanie rebusów.

13. RYMOWANKI

Dobieranie obrazków z kostek do wyrazów tak, żeby się rymowały. To jedno z najtrudniejszych zadań.

14. OPOWIADANIE HISTORII

Rzucamy kostkami i opowiadamy historię tak, żeby zawarte w niej były wszystkie obrazki, które wypadły nam na rzuconych kostkach. Cel opowiadania historii może być różny, zależy tylko od nas i tego co chcemy w danym momencie osiągnąć. Czy ma to być prawidłowa budowa zdania, Czy utrwalanie danej głoski, prawidłowa wymowa, zachęcenie dziecka do mówienia.

Ptaszek zjadł kanapkę, zobaczył ślady kota i zadzwonił po pomoc.

15. LICZENIE

Tu możliwości są nieograniczone. Dobieranie odpowiedniej ilości kostek do cyfry napisanej na kartce, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.