Forbrain®

Co to jest FORBRAIN®?

FORBRAIN® jest to system słuchawkowy służący do wzmocnienia transmitowanego dźwięku za pośrednictwem przewodnictwa kostnego, wyposażony w mikrofon o wysokiej czułości oraz filtra dynamicznego, który reaguje na zmiany natężenia głosu przez co pacjent słyszy swój głos ze zmienionym kontrastem- wzmacniane są częstotliwości wysokie, a jednocześnie osłabiane częstotliwości niskie. Filtr dynamiczny odgrywa istotną rolę w stymulacji korowej, przedsionkowej.

Jak działa FORBRAIN®?

Pomiędzy informacją słuchową a motoryką oralną zaangażowaną w mowę lub śpiew ma miejsce stała interakcja. Pętla audio-wokalna umożliwia rozróżnianie dźwięków, przetwarzanie, koordynowanie wypowiedzi, rytmizację wypowiedzi poprzez stymulację mózgu własnym głosem przenoszonym drogą kostną.

Dla kogo FORBRAIN®?

Ze względu na przewodzenie kostne, które reguluje pracę układu autonomicznego i wpływa na poziom pobudzenia mózgu – nadaje się dla osób nadpobudliwych.

Ze względu na przewodzenie kostne i mechanizm sprzężenia zwrotnego – zalecane jest dla osób z problemami z koncentracją uwagi i pamięcią.

Ze względu na w/w mechanizmy – wskazane jest dla dzieci z dysleksją.

Podsumowując, Forbrain zaleca się przy zaburzeniach:

 • Uwagi,
 • Koncentracji,
 • Czytania, pisania,
 • Mowy – artykulacji, płynności,
 • Pamięci,
 • Pewności siebie,
 • Umiejętności komunikacji i społecznej,
 • Stabilizacja posturalnej, równowagi, koordynacji ruchowej,
 • Orientacji w przestrzeni,
 • Organizacji działań,
 • Ideacji i praksji,
 • Autoregulacji.

I wspomagająco przy:

 • Nauce języków obcych,
 • Śpiewie.

Przebieg sesji z FORBRAIN®

Sesje dobiera się indywidualnie do potrzeb pacjenta, przed przystąpieniem do terapii wykonywana jest diagnoza. Forbrain możemy stosować na różne sposoby:

 • czytanie na głos w języku ojczystym lub obcym
 • podczas prowadzenia zajęć logopedycznych
 • śpiewanie
 • gry rozwijające komunikację
 • wczesna nauka czytania
 • czytanie z dzieckiem wykorzystując metodę cienia
 • konwersacje
 • zabawy językowe
 • terapia SI