Szkolenia

2017 – Analiza kinezjologiczna pacjenta w planowaniu terapii. Wprowadzenie rodzica do terapii.

2015 – Kurs wprowadzający do terapii tkanek miękkich w pediatrii

2014 – Miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

2012 – Uszkodzenie splotu barkowego w kontekście terapeutycznym

2011 – Wzorzec odruchowego pełzania – analiza w kontekście terapeutycznym

2003 – Praca z dzieckiem autystycznym