Konferencje

2013 – Wczesna interwencja – moda czy konieczność.

2010 – Pomóżmy lepiej żyć – Międzynarodowy kongres naukowy

2009 – Specjalizacja przyszłością fizjoterapii

2009 – Niemożliwe staje się możliwe – rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii

2005 – Wojewódzkie Seminarium „Wczesna Interwencja szansą pomocy dziecku o zaburzonym rozwoju i jego rodzinie”. Referat – Rehabilitacja we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.