Szkolenia

2021 – CRAFTA – układ szyjno-wzrokowy i posturalno-równoważny. Badanie i terapia ukłsdu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego u dorosłych i dzieci. Moduł specjalny.

2020 – Oxygen Advantage – tlenowa przewaga – kurs instruktorski trenera oddechowego

2020 – Elektro-Neuro-Mobilizacja obszaru twarzowego ENMOT

2020 – Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrzno-oralnych.

2019/2020 – stymulatory Funkcji MFS

2019 – GUGUHOPLA i Przyjaciele – od wcześniaka do roczniaka, wybrane aspekty terapii karmienia

2019 – Certyfikat instruktora oddechowego Metody Butejki

2019 – Sensory babies – master class course

2018 – Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii – kurs zaawansowany

2018 – Bilateralna integracja

2017 – CRAFTA – terapia w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym

2017 – MFT – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99

2016 – M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

2016 – Diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu,

2016 – Early Start Denver Model – metodą wczesnej interwencji terapeutycznej przeznaczoną dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

2016 – Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – według integracji odruchów dr. Sally Goddard,

2016 – Terapia ręki st I i II

2016 – MAKATON

2015 – Dziecko w równowadze”Ruch, koordynacja ,równowaga”

2015 – Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dzieci autystycznych,

2015 – Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów integracji sensorycznej,

2015 – Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej

2015 – DZIECKO W RÓWNOWADZE – ruch, koordynacja, równowaga. Terapia SI

2014 – Stymulacja sensomotoryczna w zaburzeniach koncentracji uwagi.

2012 – Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym

2012 – Jak zapobiegać dysleksji? Podstawy diagnozy i stymulacji funkcji poznawczych warunkujących szybką naukę czytania

2012 – Dziecko niemówiące w przedszkolu lub szkole. Jak pomóc dziecku zacząć mówić?

2011 – Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC) cz.1

2011 – Metody badania zagrożenia dysleksją

2010 – MAKATON Program rozwoju komunikacji – szkolenie podstawowe

2010 – Metody terapii dzieci niesłyszących i dzieci z implantem ślimakowym – Szkoła Krakowska

2010 – Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy

2009 – MOJE SYLABKI – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną

2009 – EEGBiofeedback – kurs II stopnia

2008 – Teoria i praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii – kurs I stopnia

2008 – Autyzm a terapia

2001 – Wspomagające sposoby porozumiewania się

2001 – NDT dla dzieci i VOJTA dla dzieci