Konferencje

2016 – Konferencja Naukowa – Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój dziecka.

2013 – Wczesna interwencja – moda czy konieczność.

2012 – Nowa logopedia – interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy

2011 – Nowa logopedia – diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej

2010 – Nowa logopedia – biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy

2010 – Pomóżmy lepiej żyć – Międzynarodowy kongres naukowy

2009 – Wczesna interwencja terapeutyczna

2009 – Nowe podejście do diagnozy i terapii logopedycznej – Szkoła Krakowska

2009 – Zagrożenie dysleksją i dysleksja. Skuteczność oddziaływań terapeutycznych

2009 – Afazja u dzieci – problemy diagnostyczne i terapeutyczne

2009 – Specjalizacja przyszłością fizjoterapii